Over Ons

Aon stelt klanten in staat om maximaal in ‘HR-control’ te zijn, en het rendement op HR te optimaliseren. Organisaties die in HR-control zijn, worden niet geconfronteerd met onnodige, onverwachte of onbeheerste stijgingen van personeelskosten. Ook kunnen zij bogen op een gezond en duurzaam HR-Beleid.
Het optimaal in HR-control kunnen zijn vraagt om aansluiting van  het HR-beleid met de financiering daarvan. Deze twee expertises verenigen zich in onze samenwerking.

Onze oplossingen richten zich enerzijds op het HR-beleid van de werkgever richting haar werknemers en anderzijds op de financiering van dit beleid.

Concreet

Concreet betekent dit dat wij u kunnen ondersteunen bij het realiseren van kostenbeheersende en -besparende oplossingen op het gebied van pensioenwetgeving en -beleid, arbeidsvoorwaardenvorming, inkoop van personeelsvoorzieningen, verzuimpreventie, WAO/WIA, flexibele vormen van personeelsinzet, het managen van HR-aspecten bij overnames en in/outsourcingstrajecten en het uitvoeren van kosten-, risico- en rendementscans.