Vertrouwen in de toekomst

Vertrouwen in de Toekomst, het nieuwe Regeerakkoord 2017-2021 van VVD, CDA, D66 en CU zal veel gaan veranderen op het gebied van Sociale Zekerheid. Loondoorbetaling, WGA, Transitievergoeding, WW, Duurzame Inzetbaarheid, Pensioenen en nog veel meer.

HR Financials blijft uw vertrouwde adres om de gevolgen van de wijzigingen vertaalbaar en doorgerekend te krijgen zodat u aan het roer blijft. Het Regeerakkoord is o.a. te downloaden via: https://kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst