Tekort aan verzekeringsartsen

Uit de derde monitor artsencapaciteit van het UWV (20 juli 2017):

 "UWV heeft in de eerste vier maanden van 2017 meer sociaal-medische beoordelingen gedaan dan begroot. Niettemin lopen de achterstanden verder op. Bovendien is helaas gebleken dat UWV 4.700 extra herbeoordelingen alsnog moet verrichten".

Lees: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/20/kamerbrief-derde-monitor-artsencapaciteit-uwv