Reparatie derde WW jaar

Reparatie derde WW-jaar.

Eerder hebben wij u bericht dat de reparatie van het derde WW-jaar ook geldt voor de analoge loongerelateerde WGA-periode. Uiteraard heeft dit geen gevolgen voor het wettelijk WGA-uitkeringsrecht en de lasten van de eigenrisicodrager WGA, deze blijven gebaseerd op de nieuwe, soberder wetgeving.

Of de uitkeringsgerechtigde uiteindelijk recht heeft op reparatie is afhankelijk van de CAO/arbeidsvoorwaardenregeling waar hij onder valt.

Voor een handige toelichting op de regeling zie:www.spaww.nl

 Het is nog onduidelijk op welke wijze de regeling PAWW uitwerkt in geval van samenloop met (pensioen)verzekeringsproducten WGA-hiaat, WGA-hiaat plus en WIA-excedent. Van belang bij samenloop van meerdere aanvullingsbronnen is uiteraard, welke uitkering vóór gaat, de aanvulling op grond van het PAWW of de aanvulling op grond van bijv. WGA-hiaat plus.

Premies van (pensioen)verzekeraars zullen stijgen naarmate de versobering van de WW- en loongerelateerde WGA-duur een steeds grotere impact krijgt en derhalve de aanvullingsperiode langer wordt.

Als de uitkering op grond van de regeling PAWW dit echter volledig compenseert en deze ‘voorafgaat aan’ de private - of pensioenverzekering, zouden de premies niet behoeven te worden verhoogd.

Anderzijds, als er in de bedrijfstak al een pensioenregeling geldt, die (een deel) van de achteruitgang compenseert en deze ‘voorafgaat aan’ de uitkering op grond van PAWW, zal de uitkering op grond van PAWW niet of slechts gedeeltelijk tot uitkering komen. Er blijft op dit punt momenteel onduidelijkheid bestaan.

 

De Stichting van de Arbeid geeft in haar brief van 10 mei van dit jaar een indicatie van de werknemersbijdrage:

Premie 2018

0,3%

Premie 2019

0,4%

Premie 2020

0,4%

Premie 2021

0,5%

Premie 2022

0,6%