WIA uitkeringen

'Het aantal arbeidsongeschikten steeg in zes jaar niet zo hard. De instroom in de WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. groeide in 2016 met 12%, de grootste stijging sinds 2010.

De stijging vanuit de werknemers komt deels doordat werknemers gemiddeld steeds ouder zijn en doordat er meer vrouwen werken. De kans om arbeidsongeschikt te worden is voor 55-plussers circa tien keer zo groot als voor iemand onder de 25, schrijft het UWV'. Bron: NRC 9 juni 2017.

Grote werkgevers betalen soms 2 tot 3 x de werkelijke schadelast en kunnen bij een goed advies veel premiegeld besparen. Premiegeld dat bijvoorbeeld ten goede kan komen aan preventie investeringen.