Pensioenleeftijd naar 68

De pensioenleeftijd die is vastgelegd in het fiscale kader (Wet op de Loonbelasting), zal per 1 januari 2018 worden verhoogd naar 68 jaar. Dit is het gevolg van de gewijzigde wetgeving die vanaf 2013 van kracht is, en waarin is bepaald dat de pensioenleeftijd steeds meer en directer afhankelijk wordt van de levensverwachting.

Eerder al werd bekend dat de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2022 verder stijgt naar 67 jaar en drie maanden.