Wederom foutief vastgestelde Premiebeschikking Werkhervattingskas 2015

De Belastingdienst heeft redelijk recent de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas uitgedaan voor het jaar 2015. Bij de berekening van de gehanteerde premielonen over de jaren 2009 tot en met 2013 is gebleken dat hier fouten in zijn gemaakt.  De gehanteerde premielonen blijken niet altijd overeen te komen met de feitelijke premielonen over die jaren conform de ingediende loonaangiftes.

 Werkgevers hebben kort geleden brieven ontvangen van de Belastingdienst waarin is vermeld dat met name het premieloon over 2013 door de Belastingdienst te laag is vastgesteld. Het ligt aan het ontbreken van het loontijdvak oktober 2013 of in andere gevallen de 10e of 11e vierwekenperiode. In deze brieven staat ook duidelijk vermeld dat, indien van toepassing, de werkgevers zelf moeten vragen om een gecorrigeerde (lagere) premiebeschikking. Indien de Belastingdienst kennis heeft van (of bekend had kunnen zijn met ) een feit dat de oorzaak was van de onjuiste premiebeschikking, zal er in  het algemeen geen bevoegdheid zijn om de premiebeschikking ten nadeel van de werkgever te herzien. Dit is wel mogelijk in het voordeel van de werkgever.

 

Mocht u willen weten wat dit betekend voor uw organisatie, bel dan met 076 – 7200 150 of stuur een mail naar info@hrfinancials.nl.