Samenvoeging wga-vast en wga-flex uitgesteld!

Informeer voor de mogelijkheden voor uw organisatie.

Op vrijdag 20 februari 2015 heeft Minister Asscher de Tweede Kamer geïnformeerd over een uitstel van de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex. Hiermede heeft hij kenbaar gemaakt dat  de eerder genoemde datum van 1 januari 2016 met 1 jaar verschoven wordt naar 1 januari 2017. Naar aanleiding van het besluit biedt dit een geweldig kans voor een optimale voorbereiding ten behoeve van deze arbeidsongeschiktheidsrisico’s! Voor het jaar 2016 wordt het dus des te belangrijker om een goede positie in te nemen ten aanzien van WGA-vast en met name Ziektewetrisico’s. De HR Financials Group ondersteunt werkgevers bij het optimaliseren van hun verzuim- en arbeidsongeschiktheidsinzet. Informeer voor de mogelijkheden voor uw organisatie.

Op de vraag waarom er een jaar extra is gegeven, geeft de Minister uitleg in de brief richting de Tweede kamer. Hij geeft aan dat het zeer van belang is om de schade bij arbeidsongeschiktheid te beperken, dit zou bewerkstelligd worden door het samenvoegen van de ERD WGA-vast en –flex, wat resulteert in een marktuitbreiding. De verzekeraars hebben aangegeven hier op dit moment nog niet klaar voor te zijn. Om voor te zijn dat deze marktuitbreiding voor problemen gaat zorgen bij de implementatie heeft de Minister besloten om hier een jaar extra voor uit te trekken. Omdat hij wel heeft kunnen constateren dat er progressie is geboekt op het gebied van de schadelastbeheersing door verzekeraars, gaat hij er vanuit dat een jaar extra voldoende is.

Mocht u in contact willen komen, bel of richt uw mail aan: info@hrfinancials.nl

U kunt hier de kamerbrief downloaden.
(Publicatie datum: 20 februari 2015)

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/02/20/kamerbrief-over-bewegingen-wga-en-zw-markt.html