Leergang RSBA

LEERGANG tot Register Sociaal
Bedrijfskundig Adviseur (RSBA)
De proffessional die inzetbaarheidsvraagstukken oplost en voorkomt,
waardoor uw schadelast beperkt blijft.

Doel van deelname aan de leergang
U loopt in uw organisatie tegen vraagstukken
op het vlak van verzuim, inzetbaarheid en
productiviteit aan, die niet eenvoudig zijn om
op te lossen en u mogelijk veel geld kunnen
kosten. U bent op zoek naar een professional
die voor u een stevige, adviserende
gesprekspartner is met als specifiek doel:
optimale schadelast- en risico beheersing. In de
rol van Sociaal Bedrijfskundig Adviseur zet de
professional kennis op zowel gederagsmatig,
sociaal-medisch, financieel als juridisch vlak om
in bedrijfskundig advies bij o.a. aanpassing van
processen binnen organisaties rond verzuim en
re-integratie. Om zo verzuim te voorkomen of
het bestaande verzuim te verkorten.

Inzicht na de leergang
Na afloop is de professional in staat om elk
inzetbaarheidsvraagstuk vanuit een
helicopterview te benaderen met aandacht voor
(overlappende) wet- en regelgeving én
bedrijfskundige afwegingen. Ze geven een
totaaladvies geven op dossier- en
organisatieniveau met aandacht voor de
belangen van de werkgever, maar zeker ook
voor de werknemer. Daarbij verliest deze
professione de gedragskant van inzetbaarheid
niet uit het oog.

Onderscheidend vermogen
De 'Sociaal Bedrijfskundig Adviseur' is de
drijvende kracht achter adviezen die een
verandering op organisatieniveau in kunnen
houden op vlak van verzuim en re-integratie.
De rol van RSBA overstijgt de rol van andere
professionals die zich bezighouden met het
individu tijdens het re-integratieproces.

Programma
De leergang bestaat uit 7 modules over
gedragsbeïnvloeding, inzetbaarheid, reintegratie,
wet- en regelgeving, preventie,
cultuur- en riskmanagement.

Effectief organisaties adviseren
Thema's zoals: beïnvloeding van cultuur &
gedrag, organisatiestructuren, advisering bij
strategische organisatiebelangen, draagvlak,
verschillende visies op verzuim, inrichten
vandientverlenings concepten,
verzuimmanagement modellen.
Docenten: Reijer Pille (onder voorbehoud) en
Elzy Verburg, Corina Blokland (Falke &
Verbaan). Duur: 3 dagen

Re-integratiekunde
Thema's zoals: optimaal benutten van
functionele mogelijkheden en de mogelijkheden
die, aangaande maximale arbeidsparticipatie,
binnen een organisatie zich voordoen, waarbij
creativiteit, kostenbewustzijn en het
bespreekbaar maken van de gevolgen in
financieel-juridisch en bedrijfskundig opzicht
moeten leiden tot casuïstiek- overschrijdend
organisatieadvies.
Docenten: Theo Stokking en Frans van de
Nieuwenhof (VerzuimConsult), Han Hullen
(Hullen Advies). Duur: 6 dagen

Arbeidsrecht / Sociaal Zekerheidsrecht
Thema's zoals: arbeidsrecht & sociaalverzekeringsrecht,
specifiek op het gebied van
(ziekte) verzuim en arbeidsongeschiktheid.
Bezwaar- en mogelijk beroepsprocedures,
richtlijnen. Docent: Pascal Willem, WVO
Advocaten. Duur: 2 dagen

Preventie
Thema's zoals: Kennis van RI&E, inzetten van
RIE bij signaleren arbeidsrisico's, adviseren
directie rondom preventieve maatregelen, etc.
Docent: volgt zsm. Duur: 1 dag

Adviseren met doordachte gespreksvoering
Thema's zoals: schakelen tussen de
verschillende belangen, effectief beïnvloeden
van gewenste gedrag, stijl van adviseren,
effectief communiceren, praktijksimulaties
Docent: Elzy Verburg (Falke & Verbaan).
Duur: 2 dagen

 

De modules zijn (volgorde nog te bepalen):

Programma (vervolg)
Verschillen Verbinden
Thema's zoals: Verzuimsignalen herkennen
vanuit verschillende culturele invloeden en hoe
daarop te anticiperen. Docenten: Jamal &
Akbader Chrifi (Empowermentbureau Le-
Succès) en Amar El Ajjouri (Amar Speelt).
Duur: 2 dagen

Risk Management
Thema's zoals: financiële aspecten van verzuim
en arbeidsongeschiktheid, de risicoanalyses van
verzekeringsmaatschappijen, maken van
financiële overwegingen namens een
werkgever, gesprekspartner financieel
adviseurs. Docent: Joost van den Wildenberg
(HR Financials Group).
Duur: 2 dagen

Docenten
De docenten zijn allen experts op hun
vakgebied en veelgevraagd spreker of trainer.


Voor wie
De leergang is geschikt voor de volgende
professionals:
- Bedrijfseigen casemanagers /
verzuimadviseurs
- Casemanagers / verzuimadviseurs van
ondersteunende dienstverleners zoals
arbodiensten, casemanagementbureau's
en verzekeraars
- HR adviseurs
- Arbeidsdeskundigen
- Beleidsmakers op gebied van
inzetbaarheidsvraagstukken / duurzame
inzetbaarheid
- (Organisatie-)adviseurs op gebied van
preventie, verzuim, re-integratie

Toelating
Deze leergang is toegankelijk voor deelnemers
met een HBO+ werk- en denkniveau. Daarnaast
is enkele jaren werkervaring op het gebied van
sociale zekerheid (met de nadruk op
begeleiding en/of advisering rondom verzuimen
re-integratiebegeleiding) een vereiste.

Vrijstelling
Leden van de werkgeversvereniging OSB
kunnen vrijstelling krijgen voor de module
'Verschillen Verbinden', indien zij deze training
gevolgd hebben via de OSB Academie en
daarvan het certificaat kunnen overhandigen.

Kosten per deelnemer
€ 7.695,- (excl. BTW), inclusief lunches,
dranken en inschrijving in het register. Exclusief
€ 275,- voor ondersteunend lesmateriaal.
In-company is ook mogelijk.

Tijdsduur
18 dagen, gespreid over 1 jaar.

Wanneer
Bij voldoende aanmeldingen start de Leergang
in het eerste kwartaal van 2015.

Stichting Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur
De Stichting Register Sociaal Bedrijfskundig
Adviseur bewaakt de kwaliteit van de opleiding
en ziet toe op het voldoen van de inhoud van de
opleiding aan de laatste wet- en regelgeving,
toetsingskaders etc. Daartoe laat de stichting
zich ondersteuning door een College van
Deskundigen. Daarnaast geeft de Stichting als
enige het certificaat uit als aantoonbaar is dat
de deelnemer met goed gevolg alle
examenonderdelen heeft afgerond. De opleider
(Falke & Verbaan) levert de resultaten van de
deelnemers aan de Stichting die het certificaat
vervolgens afgeeft. Ook vermeldt de Stichting
de naam van de RSBA in het openbare register.
(www.rsba.nl of
www.registersociaalbedrijfskundigadviseur.nl)

Permanente educatie
Behoud van inschrijving in het openbaar
register wordt bewerkstelligd door permanente
educatie (PE). Dit betekent dat een RSBA 2 x
per jaar een bijeenkomst bijwoont voor
Intercollegiale Toetsing (ICT). Tarief zal
marktconform zijn.

Meer informatie
Falke & Verbaan
T: 035-6997100
www.falkeverbaan.nl

http://www.falkeverbaan.nl/over-falke-verbaan/rsba