Sinds 24 april 2018 heten wij Aon

Binnen het nieuwe Aon is de kennis en kunde van twee organisaties gebundeld. Onze nieuwe schaalgrootte stelt ons nog beter in staat om gerichter in te spelen op uw sector- en branchebehoeften en onze positie richting verzekeraars is verder verstevigd. Daarnaast zullen we meer dan ooit investeren in IT, talent en innovatie.

De maatschappij ontwikkelt zich continue. Wetgeving wijzigt regelmatig en de financiële dienstverlening wordt steeds ingewikkelder. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een steeds groter wordende complexiteit van de sociale regelgeving. Het bijhouden van veranderingen is soms al moeilijk genoeg, laat staan het begrijpen van de consequenties van deze veranderingen.

Binnen Aon hebben we daar begrip voor. Wij geloven in het principe dat je datgene moet doen daar waar je passie ligt, daar waar je kracht ligt, je bezighouden met het vak waar je kennis over draagt. Wij hebben van onze hobby ons werk gemaakt maar wij begrijpen dat het doorgronden van de sociale wetgeving niet van iedereen een hobby is. Tegen die werkgevers zeggen wij: “Laat ons helpen u daarin te ontlasten.”

Aon kijkt vanuit financieel perspectief naar HR-beleid. Daarin vervult Aon de rol van bruggenbouwer tussen HR en Finance.

Onze specifieke aandachtsgebieden zijn:

  • Verzuim
  • WIA (WGA), ZW, WW, -hiaten
  • Transitievergoeding
  • Arbeidsvoorwaarden / CAO's
  • Duurzame Inzetbaarheid
  • Pensioen en Remotie

Onze adviseurs vinden het een uitdaging om uw complexiteit te doorgronden en te vertalen naar relatief eenvoudig te volgen stappen. Daarmee bespaart u zich niet alleen veel tijd, gedoe en mogelijk zelfs irritatie maar bovendien bent u er zeker van dat er met een grote mate van expertise, energie en eer en geweten is gezocht naar de beste oplossing voor uw specifieke organisatie. U blijft op de stoel van de beslisser zitten terwijl wij de rol van adviseur innemen.

Wij bieden u:

  • Analyses (Is uw organisatie in HR Control?)
  • Oplossingen (Hoe kan uw organisatie alle mogelijkheden van HR-rendement benutten?)
  • Advies bij complexe vraagstukken op onze aandachtsgebieden
  • Implementatie en beheer (In welke mate wilt u ontzorgd worden bij bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid?)