WGA, ZW en WW eigenrisicodragen

In juni 2017 berichtten diverse media dat het aantal WIA uitkeringen fors is toegenomen. Zowel de uitgevallen medewerker als de werkgever betalen hiervoor een aanzienlijke prijs. In veel gevallen is dat niet nodig en zijn veel beter te dragen oplossingen te bereiken.

Als werkgever heb t u de keuze om het arbeidsongeschiktheidsrisico via het publieke bestel te verzekeren (UWV), of dit zelf in handen te nemen cq. privaat te verzekeren. In veel gevallen is de keuze om het risico zelf te dragen in veel opzichten voordeliger. In financiële zin, en ook in de zin van het hebben van invloed op de reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer.

Het uitvoeren van quick-scans en onderzoeken naar eigenrisicodragerschap WGA/ZW is één van onze kernspecialismen. Wij houden rekening met de gevolgen voor vast en flexpersoneel. Uiteraard begeleiden wij u tot in de puntjes bij een dergelijk onderzoek en leggen een gezonde basis voor de implementatie van uw keuze.

Onze dienstverlening op dit terrein is zeer breed; in de praktijk laten werkgevers tegelijkertijd ook een analyse maken van het Duurzaamheidsrisico. Soms is zelfs het eigenrisicodragerschap WW mogelijk. Wij doen wat voor uw specifieke organisatie de beste en breed gedragen oplossing kan zijn. Dat kan door het geven van workshops en presentaties, het veranderen van scenario's en het begeleiden van uw organisatie bij de interne processen die het eigen risicodragerschap tot een succes maken.