Verzuimrisicobeheersing

Ziekte, verzuim, arbeidsongeschiktheid, ontslag en pensioengevolgen, wie heeft er niet in de praktijk mee te maken gehad. De medewerkers van Aon helpen u leiding te krijgen in het proces en beheersing van de daarmee samengaande geldstromen. Met een uitgebreid pallet aan mogelijkheden en een diversiteit aan specialistische kennis worden grote effecten bereikt. De dienstverlening is aanvullend op de activiteiten van de opdrachtgever zelf. Soms ondersteunend, soms leidend, maar altijd beperkt in de tijd en gericht op meetbare verbetering.

 In het web van betrokken partijen, contracten en belanghebbenden weten de adviseurs van Aon snel overzicht voor u te creeren. Door de inzet van onze scans weten wij de vinger op de zere plek te leggen en tegelijketijid ook constructief bij te dragen aan het tempo waarmee verbeteringen zichtbaar en financieel merkbaar worden. 

Met onze Sociale Zekerheid-rekentool kunt u zelf de gewenste inzichten op micro en macro niveau bepalen.

  

 

,