Instrumenten

Om u het inzicht te verschaffen in de verschillende kosten die u maakt, hebben wij een aantal tools ontwikkeld die het mogelijk maken de inzichten op structurele wijze te verkrijgen. Precies volgens de Cao, Pensioenfonds en andere in de sector geldende regelingen. Informeer of onze webtools ook al voor uw organisatie beschikbaar zijn. Tel.: 076-7200150.