Arbeidsvoorwaarden

Goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid gaan hand-in-hand.

Onze expertise is in brede zin gericht op het onderwerp arbeidsvoorwaarden; onze aanpak is holistisch. Wij richten ons niet alleen op de financiële gevolgen voor zowel werkgever als werknemers, maar ook op de financiering ervan en daarnaast de arbeidsrechtelijke, communicatieve en uitvoeringstechnische aspecten van het (nieuwe) arbeidsvoorwaardenbeleid. Denk hierbij aan advisering rondom Cao trajecten, pensioenregelingen en verzekerbare arbeidsvoorwaarden.